Промени по линията Плевен – София

От 23.3.2018 г. спира да се изпълнява курса 14.15 Плевен – София с изпълнител фирма „Лори транс – 2010“ ООД.