Промени по линията Плевен – Пловдив

От 18.3.2018 г. спира да се изпълнява курса 14.15 Плевен – Ловеч с изпълнител фирма „ЮНИОН – ИВКОНИ“ ООД.