Автогара Плевен - превозвачи

ПРЕВОЗВАЧИ ОБСЛУЖВАЩИ АВТОГАРА ПЛЕВЕН

"Автобус Транс" ЕООД

"Автобусни превози 98" АД

"Алекс О,К" ЕООД

"ВИТ - АВТОТРАНСПОРТ" АД

"Дарина 111" ООД

"Експрес Снежанка" ООД

"Елит Транс" ЕООД

"ЕТРОТРАНС 2010"

"Лори транс - 2010" ООД

"М БУС" ООД

"Нешев" ООД

"ПЛАНЕТА ТРАНС" ЕООД

"Рекс" ЕООД

"Розен Монов" ООД

"Смесени превози" ЕООД

"Тоди Транс" ООД

"ТРАНС 5" ООД

"Трансойл" АД

"ФЕНИКС 2" ООД

"Хеброс бус" ООД

"Цвети Транс 2010" ЕООД

"Цеци Транс" ЕООД

"ЮНИОН - ИВКОНИ" ООД

ДЗЗД "Автобусни превози - Стара Загора"

Дружество по ЗЗД "Белене Транс"

ЕТ "Алексиев - 91 - ВД - Вергил Алексиев"

ЕТ "Альоша Огнянов"

ЕТ "Божидар транс - Бисер Манев"

ЕТ "Борис Борисов"

ЕТ "Валентин Русанов"

ЕТ "Григор Крумов"

ЕТ "ДАНИ 94 - Димитър Митев"

ЕТ "ДИГОЛ - Д.Георгиева - А.Георгиев"

ЕТ "Диди - Игнат Игнатов"

ЕТ "Димитър Димитров - 93"

ЕТ "Елжин - Методи Рангелов"

ЕТ "ЕЛИ 2003 - Георги Панов"

ЕТ "Звезда - Валери Конов"

ЕТ "Импорт Експорт 2000 - В. Великов"

ЕТ "Калинка Геновска - 69"

ЕТ "Мустанг - 61 - Илиан Илиев"

ЕТ "Силвия Венкова - СИЛ МАР - 94"

ЕТ "СИПТОМ - В - Павел Павлов"

ЕТ "Сребрина Лукс - Любен Драшански"

ЕТ "Чар - А.Шаранганова"

ЕТ "ШАНС 21В - Пламен Весков"

СД "ЕЛИТ 97 - Пенчева, Борисова, Петков и с-ие"

СД "Пролет - 22 - 17 - Боровански и с-ие"

При сдобиването си с автобусен билет потребителите на услугите на aвтогарата се съгласяват с общите условия на превозвачите за извършване на превоз на пътници:


1.С настоящия билет превозвачът сключва договор за превоз на пътници, като поема своите отговорности съгласно чл. 42 до чл. 48 от Закона за автомобилните превози (обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., изм. и доп. Бр. 11 от 31.01.2002 г.)

2.Приносителят на билета е застрахован по време на пътуването за риск „Злополука”.

3.Превозвачът осигурява на притежателя на валиден билет превоз с автобус по посочения маршрут и личния му багаж в размер на един куфар и една ръчна чанта.

4.Отговорност на пътника е да провери посочените в билета данни веднага след получаването му, също така и да научи цялата интересуваща го информация преди да закупи билет.

5.В срок по-малък от 24 часа преди пътуването общата стойност на билета не се възстановява, което е валидно и в случаи на загубен или откраднат билет.

6.Не се възстановява стойността на неизползван билет. След отпътуване на автобуса пари за неизползвано пътуване не се връщат.

7.Превозвачът не носи отговорност за загубен или откраднат билет, дубликати на загубен или откраднат билет не се издават.

8.Превозвачът не носи отговорност за закъснения по обективни причини.

9.При неосъществяване на пътуването по вина на превозвача се възстановява само стойността на неосъществената част от маршрута.

10.Пътникът носи лична отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.

11.Пушенето в автобуса по време на цялото пътуване е забранено.

12.Пътникът е длъжен да предоставя билета при поискване за проверка от органите на ДАИ, КАТ и вътрешен контрол на превозвача.