Град Плевен е административен център на едноименните Община и Oбласт Плевен, разположен в Централна Северна България.

Важна отправна точка на града е Автогара Плевен, намираща се на пл. „Иван Миндилков”№7. В близост до нея са разположени ж.п. гара Плевен, Централен кооперативен пазар, търговски и административни сгради. Срещу главния вход на Автогарата има спирки на масовия градски транспорт, за улеснение на гражданите в близост до сградата е разположена стоянка за таксиметрови автомобили, а вътре в салона има и поставена такси колонка, като бърз и лесен начин за тяхното повикване.

Сградата на Автогара Плевен е изградена на два етажа съобразно изискванията за обществените обекти от този тип.

На първия етаж е разположен пътническият салон – най-оживената част на сградата, като от там ежедневно преминават над 5000 пътници. Дневно се извършват по 330 курса от 50 превозвачи по общо 65 автобусни линии, свързващи града с главни административни центрове и с другите населени места в страната от републиканската, областните и общинските транспортни схеми. В салона се намират билетните каси за предварителна продажба на билети, административни офиси и офиси на превозвачи. За удобство на гражданите в Автогарата има магазин за хранителни стоки, павилиони за бързи закуски, кафемашини, банкомат, както и каса, на която се извършва разплащане на сметки, преводи и обмяна на валута.

За сигурността и спокойствието на гражданите е осигурена денонощна охрана. Сградата е водоснабдена и електрофицирана, а през зимните месеци се отоплява от ТЕЦ.

На втория етаж е разположена администрацията на Общинско предприятие „Център за градска мобилност”, който стопанисва Автогара Плевен.